Android ve Android Studio için Temel Bilgiler

Android ve Android Studio için Temel Bilgiler

 • Android sürümleri, sürüm numarası, API seviyesi ve kod adına sahiptir.
 • Android Studio, Android Yazılım Geliştirme Takımı (SDK) ve Gradle yapı sistemine arayüz oluşturan IntelliJ IDEA yazılımının özeli bir sürümüdür.
 • Tipik bir Android uygulaması aktivite (activity), şablon (layout) ve kaynak (resource) dosyalarından oluşur.
 • Şablonlar uygulamanın nasıl görüneceğini belirtir. Şablon dosyaları app/src/main/res/layout klasörü içerisinde tutulur.
 • Aktiviteler uygulamanın ne yapacağını ve kullanıcı davranışlarına nasıl cevap vereceğini belirtir. Yazdığınız aktivite dosyaları app/src/main/java klasöründe tutulur.
 • strings.xml metin değişkenlerinin isim/değer çiftlerini içerir. Bu dosya, metin değerlerini şablon ve aktivite dosyalarından ayırmak için kullanılır. Ayrıca uygulamanın farklı diller için destek sunmasını da sağlar.
 • AndroidManifest.xml uygulamanın kendisi içe ilgili bilgileri barındırır. app/src/main klasörü içerisinde bulunur.
 • AVD, Android Sanal Cihaz (Android Virtual Device) anlamına gelir. Android sanal makinesi içerisinde çalışır ve fiziksel bir cihazmış gibi tepki verir.
 • APK, Android uygulama paketi (Android Application Package) anlamına gelir. APK’ler, Android uygulamaları için kullanılan bir pakettir ve uygulamanızın baytkodları, kütüphaneleri, kaynakları bu paket içerisinde bulunur. Bir cihaza uygulama yüklemek için APK dosyasını yüklersiniz.
 • Android uygulamaları Android Runtime kullanarak ayrı bir iş süreci içerisinde yürütülür (ART)
 • RelativeLayout grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) araçlarının şablon içerisinde birbirlerine bağlı konumlanmasını sağlamak için kullanılır.
 • TextView nesnesi metinleri görüntülemek için kullanılır.