DatePickerDialog Nesnesini Spinner Şeklinde Uyarlama

DatePickerDialog nesnesini Spinner olarak eklemek için kodlama esnasında çeşitli sınıfları import etmenizi isteyecek. O adımları editörden takip edin.

Çalışmamızda class girişinde java kodlarımıza bir DatePickerDialog nesnesi ekliyoruz.

public class {Kendi Sınıf Adınız} extends AppCompatActivity {
DatePickerDialog dtp;

onCreate metodunda, tıkladığımızda diyalog penceresinin görünmesini istediğimiz EditText elemanımızın bilgi giriş metodunu sıfırlıyoruz.

edit_tarih = findViewById(R.id.edit_tarih);
edit_tarih.setInputType(InputType.TYPE_NULL);

EditText elemanımıza tıklama dinleme metodu ekleyip aşağıdaki şekilde kodluyoruz.

 edit_tarih.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        final Calendar cldr = Calendar.getInstance();
        int day = cldr.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
        int month = cldr.get(Calendar.MONTH);
        int year = cldr.get(Calendar.YEAR);
        // date picker dialog
        dtp = new DatePickerDialog({Kendi Activity Adınız}.this,
            new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
              @Override
              public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {
                edit_tarih.setText(dayOfMonth + "/" + (monthOfYear + 1) + "/" + year);
              }
            }, year, month, day);
        dtp.show();
      }
    });

Buraya kadar çalıştırdığınızda EditText elemanımıza tıkladığımızda takvim dialog penceresi gelecek. Bunu spinner şeklinde göstermek için önce themes.xml dosyamıza aşağıdaki stil kodlarını ekliyoruz.

<style name="MySpinnerDatePickerStyle" parent="android:Theme.Material.Dialog">
    <item name="android:datePickerStyle">@style/MySpinnerDatePicker</item>
  </style>

  <style name="MySpinnerDatePicker" parent="android:Widget.Material.DatePicker">
    <item name="android:datePickerMode">spinner</item>
  </style>

Daha sonra onClickListener içinde tanımladığımız DatePickerDialog nesnemizi aşağıdaki şekilde düzenliyoruz;

 dtp = new DatePickerDialog({Kendi Activity Adınız}.this, R.style.MySpinnerDatePickerStyle,.....

R.style.MySpinnerDatePickerStyle komutu eklediğemezde diyalog penceremiz spinner şeklinde gelecektir.

Kolay gelsin.