Microsoft Excel’de seçilen (aktif) hücrenin bulunduğu satırı vurgulama

VBA kullanılarak geliştirildi.

Öncelikle Formüller sekmesinden Ad Yöneticisini açıyoruz

Ad yöneticisi penceresinde Ekle tuşuna basıyoruz.

Gelen pencerede

  • Ad: Parla
  • Kapsam: Sayfa Adı ya da “Çalışma Kitabı” seçin
  • Başvuru Yeri: =1

şeklinde doldurup Tamam diyerek adı kaydediyoruz.

Sonra Excel geliştirici panelini aktif hale getiriyoruz.

Eklediğimiz sekmedeki Visual Basic tuşuna basıp kodlama ekranının görünmesini sağlıyoruz. (Kısa yolu Alt + F11 deniyor ama bende çalışmadı)

Visual Basic ekranında soldaki panelden hangi sayfada çalışacaksak o sayfaya aşağıdaki kodu yerleştiriyoruz.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
With ThisWorkbook.Names("Parla")
.Name = "Parla"
.RefersToR1C1 = "=" & ActiveCell.Row
End With
End Sub

Sonra kod pencerelerini kapatıp Excel sayfamıza dönüyoruz.

Sol üstteki satır/sütun kesişimindeki kareye basıp tüm hücreleri seçili hale getiriyoruz.

Giriş sekmesindeki Koşullu Biçimlendirme menüsünden Yeni Kural seçeneğine tıklıyoruz.

Kural oluşturma seçeneklerinden en altta “Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan” seçeneğini seçip “Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir:” alanına “=SATIR(A1)=Parla” formülünü yazıyoruz.

“Biçimlendir” butonuna basıp satırın görünmesini istediğimiz rengi “Dolgu” sekmesinden seçiyoruz.

Tamam diyerek koşullu biçimlendirme pencerelerini kapatıyoruz. İşlem tamam.

Dosyayı Makro İçeren Çalışma Kitabı olarak kaydediyoruz.


Bu sayfa not amaçlı oluşturuldu. Vakit bulursam görsellerle destekleyip normal yayın haline dönüştürürüm.