Eğer Node.js yükledikten sonra npm WARN config global --global, --local are deprecated. Use --location=global instead uyarısı alıyorsanız Node.js paketiniz güncel olsa bile NPM aracı eski sürüm olabilir. NPM güncelleme işlemi için aşağıdaki yolu izleyin.

  1. Windows PowerShell komut ekranını yönetici olarak açın.
  2. Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force komutunu çalıştırın
  3. npm install –global –production npm-windows-upgrade komutunu çalıştırın. Uyarı verebilir, göz ardı edin.
  4. npm-windows-upgrade –npm-version latest komutu ile NPM güncellemesini gerçekleştirin.
  5. npm –version komutunu çalıştırdığınızda hatanın ortadan kalktığını ve NPM’in son sürümümne güncellendiğiniz göreceksiniz.

İyi çalışmalar.