Ubuntu Server 19.10 Üzerine Laravel 5.8 Kurulumu

Apache Kuralım

sudo apt-get install apache2

kurulumu test etmek için localhost ya da işletim sistemini kurduğunuz bilgisayarın ip adresini, başka bir bilgisayardan tarayıcıya girerek deneyebilirsiniz. Sunucu’nun ip adresini öğrenmek için konsol üzerinden aşağıdaki kodu girin

ip address

PHP ve Eklentilerini Kuralım

Önce repository ekliyoruz

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

sonra kurulumu yapıyoruz

sudo apt install php7.3-common php7.3-cli php7.3-gd php7.3-mysql php7.3-curl php7.3-intl php7.3-mbstring php7.3-bcmath php7.3-imap php7.3-xml php7.3-zip

kurulumu test etmek için /var/www/html dizini içerisine bir php dosyası oluşturup içinde phpinfo() fonksiyonunu çalıştırın. Tarayıcıdan dosyaya erişin ve php sürümünü kontrol edin.

MySQL Kuralım

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

kurulumdan sonra mysql güvenlik ayarlarını yapalım

sudo mysql_secure_installation

kurulum başladığında şifrenizi oluşturun ve aşağıdaki adımlara devam edin.

Enter current password for root (enter for none): (Press Enter)
Set root password? [Y/n]: Y
New password: (Enter password for mysql DB)
Re-enter new password: (Repeat password)
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: N (eğer uzaktan bağlantı yapacaksanız)
Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

phpMyAdmin Kuralım

sudo add-apt-repository ppa:phpmyadmin/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install phpmyadmin 

kurulumdan sonra localhost/phpmyadmin çalışması için nano editörüyle apache ayarlarına giriyoruz

sudo -H nano /etc/apache2/apache2.conf
ve sonuna aşağıdaki satırı ekliyoruz
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
ve apache servisini yeniden başlatıyoruz
sudo systemctl restart apache2

Composer Kuralım