4 Haneli Sayı

4 haneli sayı sorusu ile ilgili algoritma

4 haneli sayı ile değişik bir hesaplama örneği. C++ ile yapılan bu algoritmanın detayları aşağıdaki şekilde.

Problem:

4 haneli N sayısı için verilen tanımlamaya göre R sayısını hesaplayın;

N = abcd

R= bc-ad

1000 ≤ N ≤ 9999.

Örnek: N = 1234
R = 23 – 14 = 9

Problemin Çözümü:

Girdiler

İlk girdi satırına kaç adet deneme yapılacağını belirten T sayısı girilecek.

Sonraki her T satırı, 4 haneli abcd (N) sayılarını içerecek.

Çıktı

R

Not: Her test aşamasının sonucu ayrı bir satırda gösterilecektir.

[ecko_columns][ecko_columns_left]

Girdiler
2
1234
5972

[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]

Çıktılar
9
45

[/ecko_columns_right][/ecko_columns]

Kaynak Kodlar

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
 int test,sayi,hane,sayia=0,sayib=0,hesap;
 cin >> test;
 for (int k=0;k<test;k++)
 {
 cin >> sayi;
 for (int t=0;t<3;t++)
 {
 hane=sayi%10;
 
 if (t==0)
 {
 sayib += hane;
 sayi=sayi/10;
 }
 else if (t==1)
 {
 sayia += hane;
 sayi=sayi/10;
 }
 else if (t==2)
 {
 sayia += hane*10;
 sayi=sayi/10;
 sayib+=sayi*10;
 }
 }
 hesap=sayia-sayib;
 sayia=0;sayib=0;
 cout << hesap << endl;
 }
 return 0;
}